Gemeenteraad: Groen voorstel "knip" Mollent opnieuw afgevoerd!

29 Mei 2018

Gemeenteraad: Groen voorstel

Ons voorstel om zwart punt ‘Mollentstraat-N14-Nijlensesteenweg’ met een ‘knip’ veiliger te maken werd -ondanks belangrijke nieuwe feiten- opnieuw naar de prullenmand gestemd. Dit voorstel deden we eerder al eens: op de gemeenteraad van 18 september 2017 stelde Groen een knip voor zodat hier geen gemotoriseerd verkeer meer vanuit de Mollentstraat het kruispunt op zou kunnen. De situatie is daar zeer onveilig - zeker voor de talrijke fietsers (schooljeugd) - door het vele sluipverkeer, dat bovendien vaak – in overtreding – rechtdoor richting brug oversteekt. Ook de verkeerscommissie adviseert daarom een knip. In september verwierp de meerderheid ons voorstel. Nieuwe feiten: een nieuwe lijst en de nieuwe bevestiging van AWV over het nut van de knipOp de nieuwe, dynamische lijst met onveilige verkeerspunten in Vlaanderen staat dit kruispunt intussen als een ‘zwart punt’. Groen contacteerde het Agentschap Wegen en Verkeer en kreeg de bevestiging dat de knip van de Mollentstraat een nuttige maatregel is om dit zwarte punt veiliger te maken. Dat kan – in afwachting van de volledige heraanleg binnen enkele jaren – nú al gedaan worden, maar Ranst moet akkoord gaan. We plaatsen de knip dus opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Kurt De Belder, na een overtuigend betoog: “We gaan ervan uit dat niemand in deze gemeenteraad dit ‘zwarte punt’ in onze gemeente wil behouden en rekenen dan ook op een goedkeuring van alle fracties bij de stemming.” Het antwoordOndanks de nieuwe feiten blijft het antwoord nee, en de meerderheid volgde braafjes. Fernand Bossaerts, schepen van Openbare Werken en Mobiliteit: “In slechts één van acht ongevallen was een fietser vanuit de Mollentstraat betrokken. Volgens onze cijfers gebeuren er bijna geen overtredingen. Voor ons primeert altijd de veiligheid, en we hebben daar reeds maatregelen laten invoeren. Er zijn afspraken met betrokken instanties gemaakt en die blijven we respecteren. De knip komt er later wel, bij de heraanleg. Nu kan een knip trouwens niet: bij de komende rioleringswerken moeten de mensen een uitweg hebben.”Resultaat: voorstel knip: 11 ja, 13 nee, één onthouding. Onze reactie: Groen is verbijsterd over zoveel koppige kortzichtigheidKurt bleef moedig tegen de bierkaai vechten: “Is het advies van een verkeerscommissie en van het AWV dan te verwaarlozen? Trouwens: wij stellen wél heel regelmatig overtredingen vast (zie foto), en véél sluipverkeer. De Knip komt er later sowieso; waarom dan niet nú al? We zijn blij dat er tot nu toe geen drama’s zijn gebeurd, maar we houden ons hart vast. Wie nee stemt, draagt een grote verantwoordelijkheid!” 29 mei 2018