Gemeenteraad 23 april 2018

25 April 2018

Gemeenteraad 23 april 2018

Groene interpellaties: Asbestprobleem scholen, jeugdlokalen, gemeentegebouwen / Betwistbare vergunning van een bedrijfswoning bij een serrebedrijf / Fout bij verkaveling Rundvoortstraat? / Slechte behandeling van onze schriftelijke vragen 1. Asbestprobleem scholen, jeugdlokalen, gemeentelijke gebouwen (Foto: Sebastiaan ter Burg – Flickr / Wikimedia Commons) We weten hoe schadelijk asbest is. En er is in onze gebouwen nog veel van dat goedje aanwezig, bv. in de loodsen op de oude militaire domeinen; een brand in een clublokaal van een Oelegemse vereniging zorgde trouwens voor asbestverspreiding. Niets doen is geen optie. Zeker niet waar asbest onderhevig is aan de weersomstandigheden: uit verweerd asbestmateriaal komen kankerverwekkende vezels vrij. Kurt De Belder stelde de volgende vragen: Hebben al onze scholen de (verplichte) asbestinventaris? Kan het bestuur de scholen die nog niet in regel zijn vragen om een raamcontract via OVAM aan te gaan? Zijn er in scholen reeds werken van asbestverwijdering uitgevoerd? Gemeentelijke gebouwen en jeugdlokalen: is er een overzicht van deze die asbest bevatten?De regering heeft in 2018 een budget van 9 miljoen euro voor verwijdering uit gemeentelijke gebouwen. Dient Ranst een aanvraag in?Het antwoordEr zijn gebouwen met asbest, maar op dit ogenblik is er geen gevaar voor rechtstreeks contact. De gemeente gaat deze legislatuur geen aanvraag doen voor een deel subsidie vanuit Vlaanderen. Onze reactie Vlaanderen moet volgens de richtlijn ‘asbestvrij’ zijn tegen 2040. Kurt: “Zonder een aanpak op gemeentelijk vlak lukt dat niet. In Ranst is er nog veel asbest aanwezig, voornamelijk maar niet uitsluitend in de voormalige militaire basissen. Als we er nu niets aan doen, zullen de volgende meerderheden na 2018 hier zeker een actief beleid voor moeten uitwerken. Alles doorschuiven naar 2040 kan voor ons geenszins. Groen Ranst wil zo snel mogelijk starten met een actief beleid rond asbestverwijdering. En uiteraard gaat dat geld kosten. We vinden het onvergeeflijk dat Ranst in 2018 geen aanvraag deed voor een subsidiëring.” 2. Betwistbare vergunning van een bedrijfswoning bij serrebedrijf Na onze interpellatie hierover en het antwoord dat we op de gemeenteraad kregen, vatten we de reactie van Groen Ranst als volgt samen:Groen Ranst stelt vast dat er nog steeds dossiers zijn waarbij het bestuur alle negatieve adviezen, zelfs van de eigen diensten, gewoon negeert en een bouwvergunning aflevert. Dan blijkt dat het dikwijls gaat om personen die nauwe banden hebben met het college, of er zelfs deel van uitmaken. Wij begrijpen heel goed de verontwaardiging van meer en meer Ranstenaren die deze gang van zaken niet meer accepteren. De grens tussen privébelangen en het algemeen belang wordt door dit bestuur niet erg nauw genomen. Groen is dan ook voorstander van duidelijke afspraken rond het uitvoeren van een openbare functie en privé-zaken. 3. Verkaveling Rundvoortstraat (Oelegem) Een oude verkavelingsvergunning (2007) werd afgeschaft (“verzaakt” in het jargon) en vervangen door een nieuwe, die plots méér woningen toeliet. Groen interpelleerde over een mogelijke fout waardoor die “verzaking” onwettig was. Wordt vervolgd… 4. Schepencollege antwoordt niet of onvoldoende op schriftelijke vragen van Groen Er is uiteraard de maandelijkse gemeenteraad. Maar daarnaast gebruikt Groen ook zeer intens het instrument van de schriftelijke vragen van onze gemeenteraadsleden om het beleid van dichtbij op te volgen. Elke week vertrekken er zo wel een paar mails naar het college, we hebben wettelijk recht op een antwoord binnen een vastgestelde termijn. Maar het gebeurt al te vaak dat we een nietszeggend of zelfs géén antwoord krijgen binnen de termijn die afgesproken was bij het begin van deze bestuursperiode.Luc Redig verwoordde in een interpellatie onze ergernis daarover, door een zevental van die vragen op de gemeenteraad te herhalen. Dat ging van zonne-installaties op scholen en onterecht ingekleurde jachtgebiedplannen, over flitscontroles en verkeerstellingen, bepaalde bouwvergunningen en een voorstel voor een halte van De Lijn aan de afrit van de snelweg, tot de weg die vrachtwagens gebruiken door onze gemeente om industriegebied Ter Straten te bereiken. We gaan hier niet in op elk apart antwoord. Het was ons vooral te doen om het principe: veel vragen zijn inderdaad niet geschikt voor een debat op een gemeenteraad, ze worden beter schriftelijk afgehandeld, maar oppositieleden hebben in een democratie wel recht op een antwoord. 25 april 2018