Gemeenteraad 22 mei 2017

28 Mei 2017

Gemeenteraad 22 mei 2017

: aanleg en herinrichting fietspaden - bestuur deed en doet (bijna) niets, vandaar het eigen meerjarenplan voor investeringen in fietspaden van Groen Ranst Groene interpellatie  

Groen Ranst deed onderzoek naar de kwaliteit van de belangrijkste verbindingsfietspaden. Men kan enkel vaststellen dat die onvoldoende is. De veiligheid noch het comfort van de fietsers is gewaarborgd.

Ranst heeft nochtans het Charter voor een Sterk Fietsbeleid ondertekend en zich daarmee geëngageerd om werk te maken van meer fietscomfort en ?veiligheid, via nieuwe fietsinfrastructuur en toepassing van het STOP-principe (prioriteit voor de Stappers en de Trappers, dan het Openbaar vervoer en pas daarna het Privévervoer). En Ranst belooft in het gemeentelijk energie- en klimaatplan daarenboven te streven naar een vermindering met 10% van het autovervoer tegen 2020 en de aanleg van veilige fietspaden te voorzien.

Luc Redig gaf voorbeelden: "Zo is er het fietspad langs de Oelegemsesteenweg. Aangelegd in 1973 (!). Fietsers kunnen alleen inhalen als ze zich op de rijbaan wagen. Een erg gevaarlijke situatie, want het snelheidsregime is daar 70 km/uur. Een vrijliggend fietspad is daar absolute noodzaak ? en trouwens verplicht met de nieuwe Vlaamse richtlijnen voor 70 km/uur. Nog een voorbeeld: dagelijks fietsen heel wat mensen langs de Herentalsebaan te Millegem. Dit tweerichtingsfietspad is veel te smal, de klinkers liggen oneffen en er zijn vele verzakkingen. Dit is ook zo in de Dorpstraat te Emblem. En in Oelegem moeten fietsers op een deel van de Zandhovensesteenweg zelfs fietsen over weggezakte voetpadtegels. Deze situaties moeten dringend aangepakt worden en we zijn bij Groen daarom voorstander van een meerjarenplan voor fietspadenbeleid."

 ?

Groen stelde daarom ons eigen fietspadenplan (zie bijlage) voor aan het gemeentebestuur. Met dit plan willen we ons college aan het werk zetten.

Onze vragen bij deze interpellatie:

  • Wat  vindt het bestuur zelf van de kwaliteit van ons fietspadennet?
  • Hoeveel heeft het al geïnvesteerd in nieuwe fietsinfrastructuur (los van het onderhoud)?
  • Maken we met de (weinige) nu nog geplande projecten (o.a. een stuk Van den Nestlaan) van Ranst een fietsvriendelijke gemeente, denkt u?

Het antwoord

Schepen van Verkeersveiligheid Tine Muyshondt ging niet in op de positieve aanzet van ons meerjarenplan, ze ging integendeel in de tegenaanval: volgens haar zijn de fietspaden vaak wél oké, is het in Ranst niet slechter dan elders, het is trouwens overal ellende ? (alsof vergelijkingen met elders zinvoller zijn dan de problemen echt aanpakken). De Oelegemsesteenweg: dat fietspad is in 1973 aangelegd volgens de normen van toen (alsof alles qua verkeersdrukte en veiligheidsnormen nog altijd hetzelfde is als 44 jaar geleden!). Zijn de fietspaden te smal: dan komt dat door de bakfietsen; en omdat we van de Vlaamse regering niet meer op het woekerend onkruid mogen sproeien. Nog een mooie om af te sluiten: wij gaan in Ranst vooral voor een goed onderhoud.

NB. Later zou de schepen het ook in een krant gehad hebben over de geplande investering in een nieuw fietspad langs de Oelegemsesteenweg. Groen las dat met grote verbazing en trok het na bij de gemeentediensten. Het blijkt niét waar te zijn. Even dachten we dat we droomden.

Onze reactie

Dit bestuur pakt de erbarmelijke fietspaden niet aan. Ook tijdens de vorige legislatuur - met dezelfde partijen - gebeurde er amper wat. Dat staat in schril contrast met de verwezenlijkingen en beslissingen toen Groen tussen 2000 en 2006 mee in de meerderheid zat: Keerbaan, Broechemsesteenweg, Vaartstraat.

Maar laat ons niet bij de pakken blijven neerzitten of naar het verleden kijken.
Groen zal in 2018 klaar staan om opnieuw te investeren in de (her)aanleg van fietspaden.
We hebben de ambitie om een echte fietsgemeente te worden, waar kinderen op weg naar school, werknemers op weg naar hun werk én recreatieve fietsers verwend worden.
Een instrument daarbij is ons investeringsplan voor de gemeentelijke fietspaden langs verbindingswegen.

Gemeenteraadslid Luc Redig: "Onze ambitie is groot. Net zoals in de periode 2000-2006 willen we bij bestuursdeelname de toestand recht trekken. Momenteel werkt de provincie Antwerpen ook aan een analyse van de gemeentelijke fietspaden. Deze analyse is niet vrijblijvend en zal door Groen ernstig genomen worden. Op het gebied van verkeersveiligheid buizen we alvast dit bestuur, want automobiliteit vormt nog steeds hun uitgangspunt. Dit moet anders en duurzame mobiliteit is alvast een speerpunt in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018."

26 mei 2017

BIJLAGEN:
investeringslijst_fietspaden.pdf