gemeenteraad 21/1/2013

25 Januari 2013

gemeenteraad 21/1/2013

: ons 'MEMORANDUM met bekommernissen van de Ranstenaar 2013-2018', gekoppeld aan het uitblijven van een inhoudelijk bestuursakkoord; voorstellen rond snelheidscontroles en communicatie van de gegevens. GROENE INTERPELLATIES 

  1.  Groen Ranst: Memorandum met de bekommernissen van de Ranstenaar voor 2013-2018 (zie bijlage)

Onze vraag

Graag reacties hierop vanwege het schepencollege. En waar blijft het inhoudelijk bestuursakkoord? We vonden tot nu toe nergens een glimp daarvan.

Groen had eerlijk en hard gewerkt aan een groot aantal goedbedoelde ideeën.

Onze fractieleider Luc Redig in de persmededeling met het memorandum: "Dit is bedoeld als een positief aanbod. Met onze voorstellen willen we het beleid mee inspireren. We hopen dat de bestuursploeg open staat voor onze bekommernissen. Groen zal trouwens tijdens deze legislatuur -naast het opvolgen van het gevoerde beleid- regelmatig positieve voorstellen uitwerken. Op die manier willen we vanuit de oppositie de bestuursploeg ondersteunen om samen te werken aan een beter Ranst, voor alle Ranstenaren."

En Groen gemeenteraadslid Lotte Van Camp in diezelfde persmededeling: "Groen Ranst keek eens terug op de voorbije zes jaar en het beleid in Ranst dat door dezelfde twee partijen gevoerd werd. Vanuit die terugblik formuleerden we een aantal duidelijke bekommernissen die elke Ranstenaar aanbelangen. We bezorgden de tekst van dat memorandum inmiddels aan alle gemeenteraadsleden. Aan het college vragen we om op de volgende gemeenteraad hun programma voor de volgende legislatuur toe te lichten en hun visie op de door ons geformuleerde bekommernissen te verduidelijken."

Het antwoord

Dat was een verplicht nummertje door de burgemeester, die er duidelijk niet mee opgezet was dat een oppositiepartij óók een positieve inbreng dacht te hebben.

Maar we zijn een illusie rijker intussen. Enkele voorbeelden:

  • Nuttige commissies die zes jaar geleden afgeschaft werden terug oprichten, zoals de verkeerscommissie? Niet nodig, het ging goed zonder.
  • Het principe 'de vervuiler betaalt' invoeren voor afval? (Dat zou immers leiden tot minder afval en vervuiling, en eerlijker zijn voor wie zuinig is op overbodig afval, want nu betalen we allemaal evenveel via de belastingen). Niet nodig, het college wil daar niet van weten.
  • De zware verkeersoverlast in alle dorpskernen aanpakken met maatregelen? Niet nodig, want de oorzaak van die overlast is bovengemeentelijk. Met de Lange Wapper in Antwerpen waren de problemen bijvoorbeeld al een stuk minder erg geweest.
  • De zware personeelstekorten bij de politie enigszins verminderen door ZARA (de merkwaardig kleine politiezone Zandhoven-Ranst) uit te breiden met andere gemeenten? Niet nodig, klein blijven heeft zo zijn voordelen (lees: meer macht voor de twee burgemeesters).
  • Ook iets doen voor de niet-georganiseerde jeugd? Niet nodig, we hebben toch de jeugdbewegingen?
  • En waar blijft het inhoudelijk bestuursakkoord: de beleidsnota? O, elke schepen heeft wel wat ideeën, maar dat is nog niet voor nu, dat komt later nog wel.

Ranst doet dus niet wat veel gemeenten met een meer hoogstaande politieke cultuur wél doen: eerst praten over de inhoud, en dan pas over de verdeling van de posten. Zelfs Denderleeuw doet dat beter?

2. Snelheidscontroles: uitvoering en volledige informatie

Onze vraag

In het informatieblad staan periodiek plaats en datum vermeld van de geplande snelheidscontroles. Worden die allemaal effectief uitgevoerd? Wij stellen het volgende voor: de geplande controles op zijn minst allemaal uitvoeren en daarenboven alles transparant communiceren naar de bevolking. Dat wil zeggen: plaats en datum van controle, aantal gecontroleerde voertuigen,  aantal vastgestelde overschrijdingen van het geldend snelheidsregime, aantal opgemaakte pv's, en vooral: de gehanteerde criteria om tot een pv te komen - lees: de in de praktijk toegepaste snelheidsgrens.

Het antwoord

De aangekondigde controles worden 'in de mate van het mogelijke' uitgevoerd. Dat zegt genoeg ? cfr. de aanhoudende personeelstekorten die we in ons memorandum aanhaalden, zie bijlage.

En die tolerantiegrens voor de snelheid waaronder men niét verbaliseert, en waar Groen al jarenlang naar hengelt maar die de burgemeester tot nu toe nooit wou prijsgeven: die zullen we nooit ofte nimmer te kennen krijgen, ook niet via de politieraad.

3. Trajectcontrole Ranstsesteenweg op de snelheid, met de permanente camera's

Onze vraag

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Het antwoord

De nummerplaatherkenning is al in voege. Maar de snelheidscontrole nog lang niet. Het politiepersoneel is daarvoor nog in opleiding en de procedure is nog in de maak.

4. Nog te vermelden:

het pleidooi van Lotte Van Camp (Groen) voor de openstelling van gemeenschapsgebouwen voor andere verenigingen ? n.a.v. een tussenkomst van het Vlaams Belang over het plaatsgebrek van de VKSJ.

(Voor tussenkomsten van Groen Ranst op andere gemeenteraden: klik hier)

22 januari 2013