Gemeenteraad 18/11/2013

13 December 2013

Gemeenteraad 18/11/2013

ANDERE GROENE INTERPELLATIES: Snelheid en lawaai Ranstsestwg. / Ranst Fairtrade-gemeente? / Verlichting Safi-fietspad 1. Wat na afschaffing trajectcontrole Ranstsesteenweg?Ook hier rijdt men vaak te snel, controles zijn aangewezen. Maar Groen had altijd gezegd dat een 50km/u-trajectcontrole hier niet kon wegens de twee verkeersplateaus, waarop inderdaad een lagere snelheid dan 50km/u geldt. Het parket bevestigt dat nu: trajectcontrole kan enkel over een strook met uniforme maximumsnelheid.

Onze vragen

  • Wat plant het bestuur als alternatief om de snelheid op de Ranstsesteenweg te controleren?
  • Wat met de klacht van bewoners rond de geluidsoverlast door onaangepaste snelheid en door het versleten wegdek, dat dringend aan vervanging toe is? Is het normaal dat hun brieven maandenlang moeten wachten op antwoord?

Het antwoord

De trajectcontrole op de Ranstsesteenweg gaat weg en er komen flitspalen. En naast de Ranstsesteenweg zijn er nog veel andere straten die ook op herstelling wachten, dus...

Onze reactie

Het bestuur heeft dus z'n fout ingezien en gaat na bijna drie jaar eindelijk in op onze voorstellen. Groen vernam dat men nu overweegt om de camera's van de trajectcontrole te verhuizen naar de Liersesteenweg/Oostmalsesteenweg (N14) - maximumsnelheid 70km/u.

Maar als het traject dan op die N14 in één keer zou lopen helemaal van de ring rond Lier tot aan de Mollentstraat, dan kan er nooit nog een lagere snelheid ingevoerd worden aan de gevaarlijke oversteek bij de school in Emblem (Stapstraat/Emblemseweg). Daar moet toch nog ernstig over nagedacht worden, meent Groen.

Groen vindt ook dat men de bewoners die lijden onder de geluidsoverlast van de verouderde betonbaan van de Ranstsesteenweg geen valse beloftes van een asfaltering had mogen toezeggen, als daar toch niets van komt.

2. Ranst Fairtrade-gemeente?

Dat idee leeft al heel lang bij Groen, maar we weten dat het ook een vraag is binnen de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Heel wat gemeenten kopen Fairtrade-producten aan, bieden ze aan op evenementen of bij huwelijken, huwelijksverjaardagen,? Ranst doet momenteel bijna niets rond eerlijke handel.

Groen zou al blij zijn met kleine stapjes, maar hoopt dat de gemeente op termijn evolueert naar een echte Fairtrade gemeente, wat een heel gamma initiatieven veronderstelt. Groen stuurde in september een brief vol concrete voorstellen naar het bestuur om stapsgewijs te evolueren in de richting van een Fairtrade-gemeente. Omdat het antwoord op zich liet wachten, stelden we de vraag nu ook op de gemeenteraad van november.

Onze vraag

Meer en meer gemeenten in Vlaanderen profileren zich als Fairtrade-gemeente, wat wij uiteraard toejuichen. Is ook Ranst bereid om stappen in die richting te zetten en op termijn ook volledig Fairtrade-gemeente te worden?

Het antwoord en onze reactie

De schepen voor Ontwikkelingssamenwerking antwoordde tot onze aangename verrassing dat Ranst op lange termijn voluit wil evolueren naar de echte Fairtrade-gemeente.

Dat is zeer goed nieuws. Het stemt ons erg hoopvol. Ranst heeft blijkbaar de lat hoog gelegd. Nu is het aan het bestuur om daadwerkelijk deze grote stappen te zetten en hopelijk wordt het niet op de lange baan geschoven. Enkele voorbeelden om alvast nu al mee te beginnen: eerlijke producten op evenementen, bij de geschenken die het gemeentebestuur geeft, op recepties vanuit gemeente?

Wij volgen dit mee op.

3. Groen voorstel: verlichting Safi-fietspad ? besparen?

Op de stille nachtelijke uren kan het ook met wat minder licht. Maar ergens een paar lampen doven omdat een inwoner er in de slaapkamer last van heeft, kan niet door de beugel. 

Een jaar geleden beaamde het toenmalige bestuur dat het energieverbruik misschien wel lager kon, waar Groen op had gewezen. Maar de lampen op het fietspad 's nachts allemaal volledig uitdoen, dat vond Groen geen goed idee. We kregen de belofte van een onderzoek rond de mogelijkheden bij de leverancier van de lampen en bij Eandis. We zijn nu een jaar later.

Ons voorstel en vragen

  • Voorstel: tussen 00.00 uur en 06.00 uur de helft van de verlichtingspalen uitschakelen (één om één). Zo blijft er nog voldoende accentverlichting voor de fietsers.
  • Hoever staat het met het onderzoek om energiezuiniger om te springen met de verlichting?
  • Welke argumenten hanteert het bestuur om de openbare verlichting - op vraag van één buurtbewoner - te doven op één bepaald deeltje van het safi-fietspad? Staat het bestuur vanaf nu ook open voor alle vragen van inwoners die vinden dat ze te veel hinder ondervinden van de openbare verlichting?   

Het antwoord en onze reactie

Na onderzoek blijkt het goedkoper te zijn deze led-verlichting gewoon de hele nacht te laten branden. Het instellen van een nachtsysteem dat om de andere lamp er één dooft, kost inderdaad meer dan wat de energiebesparing zou opleveren.

En dat van die ene burger die op zijn wenken bediend werd? Zoiets zal nooit meer gebeuren, het is de laatste keer geweest, en die lampen gaan terug aan!

Oké, het gaat hier inderdaad om erg energiezuinige led-verlichting. Groen hoopt nu dat het bestuur elders dezelfde oefening doet en nagaat waar energiebesparingen wél zinvol kunnen zijn. En we zijn blij dat we met onze vraag het licht hebben kunnen doen schijnen op onaanvaardbare vriendjespolitiek.

24 november 2013