Gemeenteraad 14 december 2015

24 December 2015

Gemeenteraad 14 december 2015

: onvoldoende onderhoud fietspaden Groene Interpellatie Groen weest op de gemeenteraad met veel foto's en cijfers op de moeilijke berijdbaarheid van sommige fietspaden. Dat maakt fietsen gevaarlijker. Ook zonder overwoekerend onkruid is bijvoorbeeld de Oelegemsesteenweg al erg onveilig, de fietsers rijden er vlak naast voorbijrazende auto's en vrachtwagens. Maar door afvallende bladeren, slijk en woekerend gras is het fietspad op veel plaatsen tot bijna de helft gereduceerd. Zelfs op de nieuwe rotonde aan de brug in Oelegem groeien de bermen over het fietspad!

Elders, zoals op het Safispoor, hebben fietsers daarnaast ook last van overhangende takken, ze maken het pad smaller en soms moet je je zelfs bukken.

Alle cijfers en foto's vindt u in de bijlage

Luc Redig stelde op de gemeenteraad daarom voor om:

  • Vegetaties op fietspaden te verwijderen (grondig snoeien van struiken en bomen die een vlotte doorstroom verhinderen, tevens mechanische verwijdering van zand- en plantenresten én regelmatig vegen); 
  • Deze behandeling meermaals per jaar toe te passen
  • Deze behandeling toe te passen op alle gemeentelijke fietspaden.

Schepen van Openbare Werken Fernand beaamde dat zich in lente en herfst steeds opnieuw bepaalde problemen voordoen: "Die proberen we zo goed mogelijk te bestrijden, dat is onze ambitie. Waar het kan, houden we de berm over een breedte van 50 cm naast een fietspad laaggeschoren. Pesticiden mogen we niet meer gebruiken, we beraden ons over alternatieven zoals stoom en wegbranden. We steken nu al een tandje bij? Bij overhangende takken van privégrond spreken we de eigenaar aan, desnoods via de politie."

Groen beseft dat de middelen beperkt zijn en dat er heel veel werk is, en we hebben veel respect voor de werkploegen, maar op sommige plaatsen is  het echt bijzonder gevaarlijk, dus dat 'bijgestoken tandje' mag nog wat meer zijn?

15 december 2015

BIJLAGEN:
interpellatie_groen_onderhoud_fietspaden.gemeenteraad_dec2015.pdf