Containerpark: ze blijven het ‘bestuderen’…

15 Februari 2010

Containerpark: ze blijven het 'bestuderen'? Groen! zette de plannen voor de herinrichting van het containerpark op de agenda van de gemeenteraad van 22 februari 2010. Wij vragen al geruime tijd hoe het bestuur het containerpark en het hele afvalbeleid in de toekomst zal aanpakken.Voor Groen! geniet een systeem de voorkeur waarbij men meer betaalt naarmate men meer afval veroorzaakt, zodat elke Ranstenaar beter nadenkt wat hij aankoopt en vooral overbodige verpakkingen gaat vermijden (gedifferentieerde tarieven of DIFTAR, heet dat). Trouwens iedereen betaalt bij elk ander systeem toch sowieso, namelijk via de algemene gemeentelijke belasting. We vroegen ook om de plannen daarover in de gemeenteraad te mogen bespreken.  Het antwoord op de gemeenteraad luidde: "d

e afvalintercommunale deed een voorstel dat vrij duur uitvalt. Het college 'zoekt naar een oplossing".

Studeren: dat doen ze nu al drie jaar.