Uitbreiding asielcentrum: mensen toch, de manier waarop…!

Ja, soms zorgen asielzoekers voor overlast. Dan is het de taak van het bestuur om in te grijpen. Groen! stuurde óók een 'bezwaarschrift' in na de infovergadering over de plannen rond de uitbreiding van het asielcentrum. Maar dan wel om te protesteren tegen de manier waarop het schepencollege de zaken had aangepakt (zie bijlage achteraan).

Burgemeester Hofmans heeft er op de gemeenteraad van september 2010 weer een typische draai aan gegeven. Hij beweerde zonder te blozen dat er één bezwaarschrift was binnengekomen om te pleiten VOOR de uitbreiding van het asielcentrum. Dat zou Groen!Ranst immers gedaan hebben in de brief met bezwaren aan het schepencollege.

Wij hebben inderdaad een zogezegd ‘bezwaarschrift’ ingediend, maar dan wel om krachtig te protesteren tegen de gang van zaken op de infovergadering van het gemeentebestuur. De aankondiging en de voorafgaande verklaringen in de pers waren namelijk van die aard dat we durven spreken van ophitsing en negatieve sfeerschepping. De infoavond ontaardde dan ook in racistische scheldpartijen, of wat had je verwacht...

Dat een gemeentebestuur zich verzet tegen een mogelijke uitbreiding is overigens haar goed recht. Dat men hiervoor twee advocaten met ons belastingsgeld betaalt, is al betwistbaar. Maar dat men de aanwezigen en heel Ranst oproept zich mee te verzetten en bezwaren via het gemeentebestuur in te dienen is echt een brug te ver.

Daarom en omwille van de racistische sfeerschepping hebben wij ons ‘bezwaarschrift’ ingestuurd -  en nergens hebben wij gepleit vóór een uitbreiding. Daar zijn trouwens argumenten voor en tegen in te brengen.

Wij waren op de gemeenteraad van oktober nogmaals op de kwestie teruggekomen, met een positief voorstel. Het asielcentrum ís er nu eenmaal – en de gemeente houdt daar nota bene financieel een flinke duit aan over. Die bedragen zou men beter gebruiken om de terechte klachten van inwoners rond ongewenst gedrag van asielzoekers te behandelen, in plaats van de andere kant uit te kijken en te zeggen: zie je wel...

Is er diefstal of vandalisme? Ja,soms. Net zoals hooliganisme als ‘de Lierse‘ speelt wel eens zware overlast veroorzaakt. Of caféruzies op straat luidruchtig voort worden uitgevochten. Stuur dan systematisch de politie, simpel. Neem klachten van je inwoners ernstig, doe er wat aan. De boel laten verrotten heeft als logisch gevolg: nog meer irritaties en wrevel, tot en met haat en racisme.

Nog beter is: problemen voorkomen. De leiding van het centrum brengt haar voortdurend wisselende bewoners telkens opnieuw de elementaire regels bij en spant zich enorm in met initiatieven van openheid en wederzijdse kennismaking. Maar het is algemeen geweten dat dit gemeentebestuur – in tegenstelling tot het vorige – daar weinig of geen belangstelling voor opbrengt, om het zacht uit te drukken. 

(september 2010)

Tags: