Tweewekelijkse rubriek ‘Het Gevoelige Plaatje’

Vandaag (29/5): Wegbermen kunnen een weelde zijn voor het oog en voor de biodiversiteit. Maar het kan ook anders: een armzalige, kortgewiekte grasstrook. Ons gemeentebestuur kiest helaas voor dat laatste.

Daarmee overtreedt Ranst keer op keer het bermdecreet, ondanks onze herhaalde tussenkomsten. Wij schreven brieven, wij kwamen elk jaar meermaals tussen op gemeenteraden… tevergeefs. Het schepencollege blijft het bermdecreet aan zijn laars lappen, tot grote spijt van al wie houdt van een weelderige bloemenpracht.

Al in 1984 keurde de Vlaamse Regering het bermdecreet goed. Doelstelling is om in die kleine stukjes natuur die onze wegbermen vormen, opnieuw tot een fraaie en rijk gevarieerde flora te komen. De drie bepalingen van het decreet zijn:

  • Pas een eerste maal maaien ná 15 juni en een tweede maal na 15 september;
  • Het maaisel wegnemen;
  • De bermen niet bespuiten met herbiciden en insecticiden.

Ook dit voorjaar liet het bestuur weer verschillende gemeentelijke wegen én het toeristische SAFI-pad al begin mei maaien: anderhalve maand te vroeg! Van mogelijke hinder voor het verkeer of van verkeersonveilige situaties door overdadige begroeiing was daarbij nergens sprake. Alleen in dát geval mag men afwijken van het bermdecreet.

Het is duidelijk dat zorg voor de natuur voor dit bestuur van geen tel is. Door zo vroeg te maaien krijgt de soortenrijkdom gewoon geen kans. De bermen van het SAFI-pad bijvoorbeeld, liggen er daarom erg saai bij (foto 3), terwijl het naleven van de wetgeving ervoor gezorgd zou hebben dat duizenden fietsers tijdens de lente hadden kunnen genieten van een rijke bloemenpracht.

Ecologisch bermbeheer volgens de regels van het decreet draagt bij tot de instandhouding van vele wilde planten en dieren (bijen, hommels, vlinders, vogels,...). Een berm vol bloemen doorbreekt ook monotone landschappen en verscherpt ongemerkt de aandacht van de weggebruiker. En ten slotte hebben bloemrijke wegbermen zelfs een economische meerwaarde: ze moeten beduidend minder gemaaid worden. De grassen gaan namelijk sneller groeien bij te vroeg en te dikwijls maaien, waardoor de kosten van volgende maaibeurten oplopen.

Koppig blijft Groen Ranst het bestuur op de geldende wetgeving wijzen, gekoppeld aan een voorstel om de bevolking te informeren over de voordelen van een ecologisch bermbeheer. Het bestuur kan de bevolking over de voordelen van een goed bermbeheer informeren via een brochure en via het gemeentelijk infoblad. Maar voor ons mag het nog wat verder gaan. Enkele informatieborden over de voordelen van een correct maaibeleid kunnen langs onze fietspaden geplaatst worden. Zo worden mensen zich ervan bewust dat kruidenrijke bermen heel wat voordelen bieden.

"HET GEVOELIGE PLAATJE": elke dag fietst onze fotograaf langs mooie en minder mooie Ranstse wegen. Her en der legt hij beelden vast op de ‘gevoelige plaat’: iets dat verbetering verdient; kansen die het bestuur laat liggen; kleine en grote beleidsflaters. Kortom, dingen die 'gevoelig' liggen bij de mensen. Dan bezorgt hij de foto’s aan Groen Ranst. Die zullen daar werk van maken, weet hij.

Voor de voorgaande 'gevoelige plaatjes': klik hier.

29 mei 2012 

 

 

Tags: