Rubriek ‘het gevoelige plaatje’: onderhoud trage wegen

De buurt-, kerk- en veldwegen zijn belangrijk erfgoed. Belangrijker nog: deze ‘trage wegen’ zijn uiterst geschikt voor de zwakke weggebruikers. Méér fietsers en wandelaars = minder autoverkeer, minder vervuiling...

Ranst onderhoudt deze ‘trage wegen’ echter niet allemaal even goed. Foto: een veldwegel tussen Mollentstraat en Streep in Broechem - die hopelijk intussen opnieuw berijdbaar/bewandelbaar is, de foto dateert van begin juni.

De vraag van Groen Ranst is dus: graag meer aandacht en opvolging om ál deze trage wegen beter te onderhouden… -  met uiteraard al ons respect voor de mensen van de groenploeg, die het nu zéér druk hebben en hard werken. Het is een kwestie van prioriteiten.

HET GEVOELIGE PLAATJE": elke dag fietst onze fotograaf langs mooie en minder mooie Ranstse wegen. Her en der legt hij beelden vast op de ‘gevoelige plaat’: iets dat verbetering verdient; kansen die het bestuur laat liggen; kleine en grote beleidsflaters. Kortom, dingen die 'gevoelig' liggen bij de mensen. Dan bezorgt hij de foto’s aan Groen Ranst. Die zullen daar werk van maken, weet hij.

Voor de voorgaande 'gevoelige plaatjes': klik hier.

12 juni 2013

Tags: