Ranst ‘klimaatneutraal’ tegen 2020?

Groen-Ranst vroeg op de gemeenteraad van 16 januari waarom Ranst niet inschreef op het aanbod van de provincie. Waarom doen wij niet mee aan deze nieuwe, aantrekkelijke en voor ons allen uiterst belangrijke campagne? 31 gemeenten schreven zich wél in.

De provincie Antwerpen heeft een ondersteunende campagne uitgewerkt voor gemeenten die zich – samen met de provincie zelf - engageren om in 2020 een klimaatneutrale organisatie te zijn. Voor meer info: klik hier.

Het aanbod voorziet een stappenplan en een pakket ondersteuningsmaatregelen voor de gemeenten die inschrijven. Doel is uiteraard om de duurzaamheid te verhogen, maar bijkomend leveren de inspanningen op termijn ook financiële winst op voor de gemeentekas, denk maar aan de energiebesparing.

Groen-Ranst vernam dat ook de milieuraad - in november al - voorstelde dat Ranst zich bij deze campagne zou aansluiten. Navraag bij de provincie leert ons verder dat 31 gemeenten op deze vraag ingingen, maar niet Ranst. En we zijn te laat! De antwoorden moesten voor midden december binnen zijn. Maar gelukkig blijkt de provincie die termijn te willen verlengen, zodat ook Ranst nog kan aanpikken.

Antwoord van het schepencollege: die officiële brief van de provincie is nooit toegekomen. Maar ze gingen hem opvragen en op een van de volgende collegevergaderingen zullen ze het aanbod bespreken.

Goed dus dat er toch nog de milieuraad en de groenen zijn om zulke uiterst belangrijke kansen in het oog te houden en het bestuur wakker te schudden. Of zouden onze schepenen er zonder ons toch zélf op gekomen zijn?

16 januari 2012

 

Tags: