Menselijker

Onze gemeente: dat zijn niet alleen huizen, straten of pleinen. Mensen - jij en ik - vormen het hart van onze dorpsgemeenschappen in Ranst, Broechem, Emblem en Oelegem. Samen zorgen we ervoor dat nergens iemand uit de boot valt.

  • In Ranst moet iedereen zich kunnen thuisvoelen. Dat kan in buurten waar mensen elkaar kennen. Jong en oud samen: kinderen die zich kunnen uitleven en ontplooien, ouderen die zorgeloos genieten. Maar ook: lokale bedrijven die zuurstof krijgen om te bouwen aan een betere toekomst.
  • Een speciale ‘zorgschepen’ waakt over de sociale gevolgen van eender welke collegebeslissing; en een Sociaal Huis behandelt álle sociale dossiers. Alle gemeentelijke gebouwen zijn toegankelijk voor rolwagens.  Armoede moet de wereld uit, te beginnen in Ranst. 
  • Een actief cultuurbeleid is er voor iedereen, en brengt voortaan ook een brede eigen gemeentelijke programmatie. 
  • Een goed beleid steunt op dossierkennis: meten doet weten. Een woonbehoeftenstudie kan ons veel leren. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning, of je nu koopt of huurt. Een inhaalbeweging voor sociale woningen is nodig. Ranst verdient meer soorten woonvormen: voor alleenstaanden, jonge gezinnen, ouderen, co-housing, kangoeroewonen.