Menselijker

18 December 2017

Menselijker

Mensen - jij en ik - vormen het hart van onze dorpsgemeenschappen in Ranst, Broechem, Emblem en Oelegem. Samen zorgen we ervoor dat nergens iemand uit de boot valt. Ontmoeten staat centraal in ons beleid.

  • In Ranst moet iedereen zich kunnen thuisvoelen. Dat kan in buurten waar mensen elkaar kennen. Jong en oud samen: kinderen die zich kunnen uitleven en ontplooien, ouderen die zorgeloos genieten. Maar ook: lokale bedrijven die zuurstof krijgen om te bouwen aan een betere toekomst.
  • We waken over de sociale gevolgen van eender welke collegebeslissing. Alle gemeentelijke gebouwen zijn toegankelijk voor rolwagens.  Armoede moet de wereld uit, te beginnen in Ranst. 
  • Een actief sport- en cultuurbeleid is er voor iedereen, we lanceren een ander soort kleinschalige, toegankelijke cultuurbeleving.  
  • Een goed beleid steunt op dossierkennis: meten doet weten. De woonbehoeftestudie en de enquête bij de bevolking hebben ons heel veel geleerd. Er is genoeg bouwgrond, de open ruimte van de woonuitbreidingsgebieden blijft gespaard. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning, of je nu koopt of huurt. Een inhaalbeweging voor sociale woningen is nodig. Andere woonvormen verdienen aandacht: voor alleenstaanden, jonge gezinnen, ouderen, co-housing, kangoeroewonen.