Illegaal gekapte bomen pastorij Oelegem: zand erover?

21 Januari 2010

Illegaal gekapte bomen pastorij Oelegem: zand erover?

De eeuwenoude bomen aan de pastorij: heel Oelegem hield van dat prachtige dorpsgezicht. Het was een slag in het gezicht toen ze in 2005 illegaal werden gekapt. Het woedende schepencollege (toen nog met Groen!) legde 32.500 euro waarborg op, die pas terug betaalbaar werd mits nieuwe, even waardevolle bomen. 2011: nieuwe kaakslag, het huidige college geeft de waarborg grotendeels vrij. In 2005 verleende het schepencollege een bouwvergunning voor appartementsblokken aan de Schildesteenweg, waar de voormalige pastorij stond. De vergunning legde het behoud op van tien monumentale eiken. Historisch, ecologisch én landschappelijk waren ze immers bijzonder waardevol en ze lagen ook Groen! nauw aan het hart.Helaas maakte de aannemer - tegen de bouwvergunning in - alle bomen met de grond gelijk. Een aanslag zonder voorgaande op een prachtig stukje natuur en op een eeuwenoud dorpsgezicht, midden het centrum van Oelegem.

De Ranstse coalitie - toen dus nog met Groen! in de meerderheid - was bijzonder geschokt, maar stond voor een voldongen feit. Ook de toenmalige oppositiepartij CD&V was al even ontzet als wij over het verdwijnen van die bomen. Er werd vanzelfsprekend een proces-verbaal opgemaakt tegen deze zware overtreding, ? waar we daarna niets meer van gehoord hebben, zo gaat dat in dit landje. Het bestuur zelf liet de eigenaar een waarborg van 32.500 euro betalen. Dat bedrag vertegenwoordigde toen de waarde van de illegaal gekapte bomen. Het zou pas vrijkomen als de overtreder evenwaardige bomen zou zetten op dezelfde locatie.

De nieuwe aanplantingen aan de appartementen volstonden niet, noch inzake soort bomen, noch inzake hun omvang (zie een van de bijgevoegde foto's). Daarom weigerde het bestuur jarenlang om de waarborg vooralsnog vrij te geven. Dat vonden wij niet meer dan correct.

Een wrang slot - in Ranst kan men zich alles permitteren

We zijn nu meer dan vijf jaar later, en het verhaal krijgt een bijzonder wrang slot. Groen! las namelijk in een verslag dat het huidige schepencollege 20.000 euro van deze waarborg doodleuk terug zal storten. Het bestuur blijkt nu immers tevreden met de aanplant van een dertigtal moeraseiken ter compensatie langs de Bistweg. Dat kost echter niet meer dan 12.500 euro.

Wij interpelleerden het bestuur daarover in de gemeenteraad van januari 2011. Schepen van Groenvoorziening Stan De Schutter (van diezelfde CD&V, inderdaad!) antwoordde ons dat de gemeente nu eindelijk haar tijd ergens anders kan insteken. Dit dossier sleepte volgens het college immers al veel te lang aan.

Groen! vindt het onaanvaardbaar dat gemaakte overtredingen na lang genoeg wachten toch worden kwijtgescholden. De eerlijke burger krijgt hiermee een totaal verkeerd signaal. Met genoeg geld kan men zich in Ranst alles permitteren. Het bedrag van 32.500 euro was de geschatte waarde van de illegaal gekapte bomen: veel geld, maar eigenlijk slechts een peulschil in de context van het hele prestigieuze bouwcomplex.

Groen! vindt het niet meer dan logisch om ook de overige 20.000 euro te gebruiken voor bomen elders in de gemeente. Desnoods helpen wij om een goede locatie te zoeken, we hebben ideeën genoeg. Maar ons pleidooi haalde niets uit, voor het bestuur was het afsluiten van dit dossier blijkbaar belangrijker dan het signaal geven dat een aanslag op de natuur en op een waardevol dorpsgezicht echt niet kan. Begrijpe wie kan.

Januari 2011