Groen voorstel op Politieraad: nú al doen wat Geens zal opleggen

Groen stelt voor om de tolerantiegrens voor snelheidsovertredingen al te verlagen. Groen eiste al verschillende keren dat de burgemeester de – ongetwijfeld zeer hogemarge zou bekendmaken, maar hij weigerde keer op keer.

En zie: plots verschenen de gegevens zo maar open en bloot in de pers. Ranst is wel degelijk bij de hoogste van het land. En tegelijk kondigde de minister van Justitie Geens aan dat hij die wirwar aan lokaal gehanteerde tolerantiegrenzen gaat gelijkschakelen.

Luc Redig stelde daarom de volgende vraag op de politieraad

“Onlangs kwamen we – nota bene via de pers – te weten, wat we reeds lang vermoedden: de gehanteerde tolerantiegrenzen voor snelheidsovertredingen in de politiezone Zara (Zandhoven-Ranst) zijn bij de hoogste in Vlaanderen.

Gelukkig heeft minister Geens ingezien dat er een einde moet worden gesteld aan deze onverantwoorde gang van zaken: hij zal de politiezones een gelijke grens opleggen. Vandaar mijn vragen:

  • Heeft de minister reeds contact met onze politiezone gezocht?
  • Wat houdt onze zone tegen om nu reeds de tolerantiegrenzen aan te passen?"

Het antwoord

Dat was, zoals steeds, voorspelbaar.

  1. men wil niet bevestigen of ontkennen of de in de pers verschenen gegevens correct zijn, “je mag niet alles geloven wat in de gazet staat.”
  2. ze hebben nog niks gehoord van minister Geens over het mogelijk uniform maken van de normen.
  3. ze gaan hun huidige normen niet aanpassen.

Dus: blijf gerust racen in Ranst, het bestuur waakt erover dat je niet te vlug wordt beboet.

1 juni 2015

 

Tags: