GEMEENTERAAD 28/4/2014

17 December 2014

GEMEENTERAAD 28/4/2014

ANDERE GROENE INTERPELLATIES: Waar blijft beleid trage wegen? / Borden 'spelende kinderen': Groen voorstel voor plaatsing 1. Stand van zaken beleid 'trage wegen' 'Trage wegen': de buurt-, kerk- en veldwegen zijn belangrijk erfgoed. Belangrijker nog: deze 'trage wegen' zijn uiterst geschikt voor de zwakke weggebruikers. Méér fietsers en wandelaars = minder autoverkeer, minder vervuiling... Eerder al vroeg Groen om deze nuttige verbindingswegeltjes in Ranst beter te onderhouden, want ze raken overgroeid of worden soms onrechtmatig ingenomen of afgesloten (zie foto!).

Onze vraag

In Ranst Info hebben we onlangs kunnen lezen dat het bestuur aandacht gaat besteden aan de 'trage wegen'. Kan het bestuur hierover meer informatie gevenWat is er gebeurd met de inventaris die werd opgemaakt?

Het antwoord

Er blijken hier en daar problemen te zijn met eigenaars. Maar er zijn enkele trage wegen die het bestuur wel wil promoten als mooie aangename fiets- of wandelwegen.

Onze reactie

Dat is net wat we gevreesd hadden:

  • Ook in andere gemeenten zorgen deze wegen wel eens voor onenigheid met eigenaars, maar als er recht van doorgang is dan moet het gemeentebestuur dat net garanderen in plaats van er zich bij neer te leggen.
  • En Groen ijvert vooral voor een netwerk van nuttige, veilige gebruiksalternatieven voor drukke en gevaarlijke straten; dat is duidelijk iets anders dan ? óók te waarderen ? toeristische fietsroutes!

Groen zal het dossier van de trage wegen niet laten verkommeren. U hoort er dus de komende jaren nog meer van.

2. Waarschuwingsborden 'spelende kinderen' - Groen voorstel: laat ouders suggesties doen over de plaatsing

In vakantieperiodes zien we in onze gemeente hier en daar waarschuwingsborden 'spelende kinderen' staan, wat we uiteraard toejuichen. Wij vermoeden dat hier en daar, zeker in nieuwe wijken, meer en meer kinderen wonen die óók veilig op straat willen spelen.

Ons voorstel: via Ranst Info en de gemeentelijke website een oproep doen aan Ranstse gezinnen om suggesties door te geven waar mogelijk meer van deze borden kunnen worden geplaatst. Dat lijkt ons ook een goede manier om de inwoners van onze gemeente nauwer bij het beleid te betrekken.

Het bestuur vond dit een goed voorstel, maar pas voor volgend jaar, voor Ranst Info is het al te laat?

29 april 2014