Gemeenteraad 24/6/2013 - GROEN VOORSTEL: het kan ook zónder tuinbouwkanonnen.

Groen pleit opnieuw voor alternatieve middelen om de vogels weg te houden i.p.v. de lawaaierige kanonnen.

Groen bezorgde het schepencollege al in februari 2013 een lijst met voorbeelden van goede alternatieven. De burgemeester had toen immers overleg aangekondigd met de fruittelers rond een nieuw reglement. De bestaande regels werden en worden gewoon niet nageleefd, en wij vreesden voor nog meer soepelheid.

Groen was intussen benieuwd geworden of het college  iets met onze ideeën had gedaan op dat overleg. Temeer omdat het luidruchtige knallen de laatste maanden ‘rustig’ verder ging - erger dan ooit.

Groen-fractieleider Luc Redig: “En het gebeurt zeer frequent, soms om de paar minuten. Dit terwijl een deel van de tuinders wel degelijk is overgestapt naar alternatieven, en allesbehalve tevreden is over het lawaaierige gedrag van sommige collega’s."

Onze vragen

Werden onze voorstellen voor alternatieven besproken met de tuinbouw? Voor wanneer is het beloofde nieuwe reglement op de tuinbouwkanonnen? Hoe gaat het bestuur om met de klachten van omwonenden?

Het antwoord

De tuinbouw kent de alternatieven, sommigen proberen ze, maar bij de vogels is er gewenning. Het nieuwe reglement? Dat moet eerst nog in de milieuraad komen. En (sic) “Er zijn te veel beschermde vogels…”.

Onze reactie

Die gewenning geldt ook voor de kanonnen. Bedoeling is al die alternatieven zoals vliegers, luidsprekers met de geluiden van roofvogels, vogelverschrikkers enz. voortdurend te laten afwisselen. Het bestuur moet die middelen bij de tuinders promoten en via het geluidsreglement en controle het knallen tot redelijke proporties beperken. Maar Groen vreest dat een deel van de tuinders ‘hardhorig’ zal blijven, en dat het bestuur hen niets in de weg zal leggen, integendeel. We blijven dit opvolgen.

20 augustus 2013

Tags: