Eerlijker

Een warm nest in een eerlijk bestuurde gemeente, en een beleid dat enkel in dienst staat van héél Ranst - het pure eigenbelang staat niet langer voorop … : alleen zó krijgt elke Ranstenaar evenveel kansen om zijn dromen waar te maken. Wij doen het niet voor onszelf, maar voor jou.

  • Jij bepaalt mee hoe jouw gemeente er morgen uitziet. Achterkamertjespolitiek is in Ranst verleden tijd: inspraak en transparantie zijn voor ons dé norm. Het bestuur neemt enkel beslissingen in het algemeen belang en niet om enkelingen te plezieren. Een deontologische code voor schepenen kan vermenging met privébelangen voorkomen.
  • Ook goedbedoelde bestuursmaatregelen kunnen onverwachte gevolgen hebben op andere domeinen. Daarom ondergaat elke beslissing eerst een toetsing wat betreft de mobiliteit, het klimaat, het zorg- en het jeugdbeleid. Ook een aparte zorg- en een klimaatschepen zouden de goede afstemming bevorderen.
  • Elke Ranstenaar krijgt gelijke kansen om zijn dromen waar te maken. Afschaffing van forfaitaire belastingen en herverdelende maatregelen dragen daartoe bij, net als een goed woon- en armoedebeleid. Met z’n allen hebben we in Ranst recht op een goede dienstverlening, verleend door goed georganiseerd en voldoende gemeentepersoneel.