Een gemeenteraad schrap je niet zómaar!

Het college had weinig punten en had de zitting van maart afgelast. En de dringende punten van de oppositie dan? Groen en N-VA riepen de gemeenteraad daarom zélf samen.

Op 24 maart vond de gemeenteraad plaats. Groen bracht drie interpellaties. Opmerkelijk was dat het college deze zitting vooraf wilde schrappen omdat het maar drie agendapunten te bespreken had.

Groen-fractieleider Luc Redig: "Wij hebben het college laten weten dat dit getuigt van een gebrek aan respect voor de gemeentelijke democratie. Dit bestuur wil de gemeenteraad zo weinig mogelijk betrekken bij zijn beleid, dat blijkbaar helemaal stilgevallen is. Interpellaties van de oppositie zijn blijkbaar van geen tel meer. De arrogantie en onbekwaamheid van dit bestuur is zó groot dat ze blijkbaar vergeten dat er nog oppositie is.”

Uit besparingsoverweging? Drogreden!

Luc Redig gaat verder: “We vernamen dat het bestuur het schrappen van de gemeenteraad uit besparingsoverwegingen nam. Een drogreden natuurlijk, want volgens het Gemeentedecreet moeten er minstens tien gemeenteraadszittingen plaatsvinden per kalenderjaar."

Groen Ranst trad in overleg met N-VA. Zij vertegenwoordigen meer dan 1/3 van het aantal zetels en kunnen dus een gemeenteraad bijeenroepen. Groen diende de eigen interpellaties in en die werden dan ook op dinsdag 24 maart 2014 behandeld op de gemeenteraad.

30 maart 2014

Tags: