Drie windturbines van Ecopower in Oelegem: standpunt Groen Ranst

De nieuwe aanvraag van Ecopower voor drie windmolens op het terrein van Water-link aan het Albertkanaal doet opnieuw stof opwaaien in Oelegem/Schilde.

Langs beide kanten van het Albertkanaal zijn de meningen van de inwoners van Oelegem, Schilde, Wommelgem en zelfs Wijnegem blijkbaar erg verdeeld. Borden in voortuintjes pleiten tegen de windmolens, op het digitaal platform Hoplr Oelegem roept een actiecomité met een invulformulier op om bezwaar in te dienen, terwijl voorstanders een pamflet in de brievenbussen droppen met een opsomming van alle voordelen; tegelijk circuleert er een digitale petitie die wil bewijzen dat er ook veel mensen zijn die deze windmolens wel degelijk verwelkomen.

Het dossier dateert al van voor 2016. In februari dit jaar diende initiatiefnemer Ecopower een nieuwe aanvraag in, dit keer mét een milieueffectenrapport. De inhoud van dat rapport geeft antwoorden op vragen over de mogelijke hinder inzake geluid, slagschaduw en gevolgen voor de natuur. Tegenover de eventuele nadelen staat het voordeel van de opgewekte 15 miljoen kWh groene stroom per jaar, genoeg voor 4300 huishoudens. De CO2-winst, 6000 ton per jaar, draagt aanzienlijk bij om de door Ranst aangegane verbintenis te bereiken: tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten, d.i. ons engagement in het zogenaamde burgemeestersconvenant.

Groen Ranst vindt dat dit dossier alle kansen moet krijgen en dat alle argumenten pro maar ook contra moeten worden bekeken om tot een correcte afweging te komen. We kijken daarvoor nog uit naar de wegens corona uitgestelde infovergadering die Ecopower nog gaat organiseren, waarop de voor- en nadelen besproken zullen worden. Na deze informatieve fase zal iedereen met kennis van alle nodige gegevens op de beste manier tot een verantwoord oordeel kunnen komen en zal dus ook Groen Ranst een definitief standpunt kunnen formuleren.

Ook het gemeentebestuur van Ranst moet een standpunt innemen, vermits het aan de gemeente is om een advies te formuleren over de vergunningsaanvraag van Ecopower. Het blijft bij een gemeentelijk advies, want het is niet de gemeente die beslist, maar wel de provincie. Groen Ranst vertrouwt erop dat het N-VA-Groen-bestuur van Ranst in volle verantwoordelijkheid de standpunten van voor- en tegenstanders en de voor- en nadelen zal afwegen om zo tot een juiste beslissing te komen over het advies van de gemeente Ranst aan het provinciebestuur.

10 mei 2020

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.