Actueel

Vanaf 2014 verandert er heel wat voor de Ranstenaar, onder meer in de betaling. Groen kreeg talrijke vragen binnen en daarom zetten we hieronder onze eigen visie uiteen.

De veranderingen in de huisvuilophalingregeling en de nieuwe werking van het containerpark komen van het huidige bestuur, waarvan Groen geen deel uitmaakt. En ze kwamen er zeker niet uit 'ecologische' overwegingen, maar...

Meerderheid stemde voor familieleden. Groen vindt dat criteria zoals expertise essentieel zijn.

De Gecoro is een gemeentelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening. De Vlaamse overheid beveelt volgende criteria aan voor de samenstelling:

  • vertegenwoordigers van uiteenlopende maatschappelijke geledingen;
  • mannen en vrouwen zo goed mogelijk in balans. Minstens 1/3 van...

Wie altijd zuinig was met afval zit nu met een overschot dat niet opraakt. Na einde mei zijn die zakken niet meer geldig. Op de gemeenteraad van december stelde Groen voor dat ze minstens tot einde 2014 mogen dienen. En liefst tot ze helemaal opgebruikt zijn.

Onze vraag

Nogal wat mensen contacteren ons met een - naar onze mening terechte - vraag rond de nieuwe...

GROEN RANST GEEFT ‘STRATEGISCH MEERJARENPLAN’ EEN ONVOLDOENDE

Fractieleider Luc Redig maakte met de nodige kritische kanttekeningen duidelijk waarom Groen het meerjarenplan en het budget 2014 niet kon goedkeuren. Algemene conclusie: er zijn veel te weinig middelen en te weinig personeel om van Ranst een moderne, duurzame, veilige, sociale gemeente te maken. Groen wil...

Op de gemeenteraad van november pleitte Groen o.m. voor één lange zone 30 op de doortocht van de gewestbaan. Want het doorgaand verkeer in centrum Broechem blijft zorgen baren.

Groen hoopt dat het huidige college ooit een standpunt inneemt rond de mogelijke omleiding van het doorgaand verkeer via de Bistweg en daarover overleg opstart met de hogere overheid. Maar daar kunnen we niet op...

ANDERE GROENE INTERPELLATIES: Snelheid en lawaai Ranstsestwg. / Ranst Fairtrade-gemeente? / Verlichting Safi-fietspad

1. Wat na afschaffing trajectcontrole Ranstsesteenweg?

Ook hier rijdt men vaak te snel, controles zijn aangewezen. Maar Groen had altijd gezegd dat een 50km/u-trajectcontrole hier niet kon wegens de twee verkeersplateaus, waarop inderdaad een...

Reeds op de politieraad van oktober vroeg Luc Redig (Groen Ranst), dat ook onze gemeente dit nieuwe verkeersbord snel zou invoeren. In Zandhoven en in Zoersel slaagde Groen er al eerder in om – ook vanuit de oppositie - dit nuttige bord ingang te doen vinden.

Het verkeerbord geeft aan dat een straat die doodloopt voor automobilisten, aan het einde wél doorgang verleent voor fietsers en...

Tof: ook vanuit de oppositie kan je nuttig werk leveren. Het college herbekeek ons idee van drie jaar geleden, dat toen nog zonder pardon werd afgevoerd. Op de gemeenteraad van 16/9 reageerde Groen tevreden, en konden we nog enkele nuttige aanvullingen meegeven.

Groen Ranst stelde 3,5 jaar geleden voor om ook in onze gemeente mensen de kans te geven om tijdelijk hun straat in te richten...

Gemeenteraad 16/9/2013

ANDERE GROENE INTERPELLATIES: Achterstand sociale huisvesting / overplakken affiches op de infozuilen / wateroverlast Herentalsebaan

1. Sociale huisvesting: Ranst blijft nog altijd ver achter

Ranst vormt ook op dit vlak een zwarte vlek binnen de provincie. Vergeleken bij andere gemeenten loopt Ranst...

Groen pleit opnieuw voor alternatieve middelen om de vogels weg te houden i.p.v. de lawaaierige kanonnen.

Groen bezorgde het schepencollege al in februari 2013 een lijst met voorbeelden van goede alternatieven. De burgemeester had toen immers overleg aangekondigd met de fruittelers rond een nieuw reglement. De bestaande regels werden en worden gewoon niet nageleefd, en...

Pagina's