Actueel

INTERPELLATIE GROEN: zwakke weggebruiker en beleid rond verkeersveiligheid?

Groen vraagt zich af welk beleid dit bestuur wil voeren rond verkeersveiligheid. Is hier eigenlijk wel sprake van een beleid? De bevoegde schepen heeft nog nooit enige toelichting gegeven hoe zij de groeiende verkeersonveiligheid wil aanpakken. Om haar intenties te peilen konden we enkel...

GROENE INTERPELLATIES: verkeersonveiligheid Bistweg / voorstel kapvergunning wijzigen

1. Bistweg

Onze vraag

Buiten het volstrekt onverantwoorde snelheidsregime van 70 km/uur op sommige stukken van de Bistweg, wordt de veiligheid ook nog eens bedreigd door de lamentabele verlichting. Grote stukken zijn niet verlicht, zoals ter...

Consternatie op gemeenteraad november: Groen zwaait met voorstel om in Lievevrouwestraat enkelrichting in te voeren en verkeersveiligheid in hele omgeving te verhogen.

In de week na de gemeenteraad kregen alle bewoners van de hele omgeving een brief van Groen (zie bijlage) in de bus met de Groene voorstellen. De gemeenteraadsleden en het schepencollege kregen op 17...

Een shakespeareaans drama speelt zich af rond de mogelijke afbraak van de brug Jozef Simonslaan – Keerbaan. Groen Ranst vindt echter dat de verkeerde vraag wordt gesteld.

Groen volgt de discussie al van in het begin met argusogen op. Het idee kwam van de nv De Scheepvaart. Die is genoodzaakt de brug te vervangen door een hogere. Maar is er geen andere oplossing? De...

Ook geschrokken van de hogere rioolbelasting? Groen Ranst wil de bijdrage van de Ranstenaars voor de kosten van ons afvalwater op een andere manier doorrekenen.

Het gemeentebestuur koos voor een hogere rioolbelasting, Groen Ranst kiest voor een ándere bijdrage. Nu moet elk gezin exact hetzelfde bedrag betalen, of je alleen woont of in een gezin van vier, of je veel...

GROENE INTERPELLATIES: stopzetting eigen programmatie cultuur / chaos aankondigingspanelen verenigingen / deontologie burgemeester / geluidschermen

1. Gemeente zet eigen programmatie cultuur voor volwassenen stop

Tot verbijstering van Groen voert het bestuur de cultuurprogrammatie voor volwassenen grotendeels af: de uitgaven zijn...

In april was er nog hoop, maar nu niet meer.

In april interpelleerde Groen op de gemeenteraad over de geplande kap van de 29 kastanjelaars. Er was een petitie, er kwam een onderzoek dat geen grote gevaren voor de bevolking aan het licht bracht, maar helaas… Het bestuur houdt voet bij stek.


In de bijlage, een bewonersbrief die we een dezer dagen in de buurt...

GROENE INTERPELLATIES: Speelbos Oelegem / misbruik plakzuilen / gebrekkige gemeentelijke website

1. Speelbos Van Steenbergenlaan – Oelegem

Zie eerder bericht op deze website - samengevat: de buurt protesteerde tegen de geplande kaalkap van het speelbosje (400 bomen!), overleg met het bestuur leverde niets op, en Groen deed nog een poging...

Groen Ranst reageert - samen met veel buurtbewoners - onthutst op de totale kap van het speelbos aan de Van Steenbergenlaan te Oelegem.

Meer dan driehonderd dennen, meer dan zestig eiken zouden tegen de vlakte gaan. Weer een heel stuk groen minder onze gemeente. Hoe gaat dit bestuur om met de biodiversiteit? En met de inspraak van de bewoners? Groen wil een...

Trajectcontrole: dan moeten de verkeersplatforms weg...

GROENE INTERPELLATIES: Ranstsesteenweg – trajectcontrole en staat van het wegdek / speelplein wijk Van Dijck

Twee dossiers i.v.m. de Rantsesteenweg liggen ons al lange tijd nauw aan het hart. En dat speelpleintje waar ze in die verkaveling in Broechem recht op hebben, is een nóg oudere zaak, maar daarom laten wij het nog niet los…

1. Trajectcontrole...

Pagina's