Actueel

Ranst wil niet slim investeren in energiebesparende straatlampen

Groene interpellaties: Groen voorstel straatverlichting met ledlampen / Groen voorstel opmaak woonbeleidsplan / Ingepalmde parkeerplaatsen op openbaar domein / Steeds meer voortuinen worden parkeerterreinen / Verdorde bomen brug Oelegem

 

1. Groen voorstel: stelselmatige invoering van energiebesparende led-straatverlichting

Met...

Huidig snelheidsregime: 90 km/uur!

Groene interpellaties: Parking Moervelden voor niet-Ransts commercieel initiatief? / Snelheidsbeperking Wijnegembaan-Cruyenveldenbaan / Verkaveling hoek Kapelstraat & ruimtelijke ordeningsbeleid van dit bestuur

 

1. Waarom krijgt een niet-Ransts commercieel initiatief parking op Moervelden?

 

Er komt daarenboven een parkeerverbod in...

Luc Redig: zone 30 uitbreiden!

Allemaal Groene voorstellen: Fietscharter goedgekeurd / Centrum Emblem verkeersveiliger? / Waar zijn onze voorstellen veilig fietsen langs N14 gebleven?

 

1. Fietscharter – voorstel van Groen Ranst: goedgekeurd!

 

Op de laatste gemeenteraad van 2015 kreeg ons voorstel voor een “sterk fietsbeleid” van het schepencollege een positieve...

Op de gemeenteraad van 14 december 2015 stelde Groen Ranst voor dat onze gemeente het “Fietscharter” zou ondertekenen. Het schepencollege ging op ons voorstel in en “zal zich hierover beraden”, waarna het opnieuw op de agenda van de gemeenteraad komt ter goedkeuring.

​ ​

Fietsberaad Vlaanderen, opgericht binnen de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten),...

Groene Interpellatie: onvoldoende onderhoud fietspaden

Groen weest op de gemeenteraad met veel foto’s en cijfers op de moeilijke berijdbaarheid van sommige fietspaden. Dat maakt fietsen gevaarlijker. Ook zonder overwoekerend onkruid is bijvoorbeeld de Oelegemsesteenweg al erg onveilig, de fietsers rijden er vlak naast voorbijrazende auto’s en vrachtwagens. Maar door...

Groene interpellaties: Speelpleintje Ten Bogaerde: de kinderen niet vergeten! / Veilige fietsroutes naar school: waar blijft de brochure? / Verplichte fusie OCMW-gemeente: stand van zaken?

1. Speelpleintje Ten Bogaerde - Emblem: de kinderen niet vergeten!

Het project “Groen in de stad” zou dit speelpleintje omtoveren in een leuk...

Parlementaire vragen van Ingrid Pira bevestigen het: de dreiging blijft – hoewel niet voor de directe toekomst. Voor de zone op De Keer moet eerst de verkeersknoop rond Antwerpen ontward zijn. Een gedempte Zwaaikom maakt misschien al wat eerder kans.

Eerder dit jaar leerden we uit het antwoord op een vraag van Ingrid Pira in het Vlaams parlement dat er nog vóór de...

Visuele wegversmallingen zijn veel minder efficiënt dan drempels of plateaus.

Groene tussenkomsten: Burgemeestersconvenant (CO2-uitstoot) / Verdwijnen de verkeersdrempels? / Cultuurprogrammatie volwassenen: pover

1. Groene interpellatie: beleid rond verkeersdrempels

Uit het verslag van de verkeerscommissie van 18 augustus had Groen opgemaakt dat de verkeersdrempel op de Bistweg bij de kruising van het safipad (foto) ...

Kapelstraat - dreef naar de golf. De verdwenen bomen van de dreef zijn nog altijd niet vervangen.

Groene tussenkomsten: Bistweg eindelijk 50km per u / Afschaffen, die rioolbelasting / Interpellaties: dreef Kapelstraat, vluchtelingencrisis, schooltje Knipoog Ranst

1. Bistweg: eindelijk gaat bestuur in op voorstel Groen

Elk jaar kwamen wij erop terug: veel te gevaarlijk, maak daar toch 50 km/u van!  Eindelijk zwicht het college voor onze...

Groene tussenkomsten: dreef Kapelstraat (Bossenstein) / voorstellen voor veiliger fietsen N14 / heraanleg Lievevrouwestraat

  • Dreef Kapelstraat: waar blijven de nieuwe bomen?
  • De bomen in de dreef aan de Kapelstraat vormden een gevaar voor...

    Pagina's