Actueel

Groene interpellatie: snelheid op Ranstse wegen – nieuwe Vlaamse reglementering

Recente Groene voorstellen op de gemeenteraad voor lagere maximumsnelheden haalden het niet: "we moesten wachten op de nieuwe Vlaamse regeling”. Die gaat vanaf 1 januari in voege. Het ijzer smeden als heet is, dacht Groen. Vandaar deze nieuwe vraag aan het schepencollege.

Luc...

Op 9 december was provinciegouverneur Cathy Berckx op werkbezoek in onze gemeente. Zij kon er die dag niet naast kijken: plots hingen er overal bordjes aan verlichtingspalen en voor de ramen. Samen met bezorgde burgers vroeg Groen om de zone dertig te realiseren, die de verkeersstudie voorstelde, maar waar ons bestuur niets van wil weten.

...

Groene tussenkomst: verkeersveiligheid Dorpstraat, Wijnegembaan e.a.

Een punt op de agenda betrof “verkeersveiligheidsbevorderende maatregelen”. De helft daarvan gaat weliswaar om puur onderhoud of herstelling. Maar anderzijds zal eindelijk een van de voorstellen van Groen uitvoering krijgen: fietssuggestiestroken in de Dorpstraat (Emblem). (Een ander voorstel -...

Jeugdhuis Krejoel, 18 november: een schot in de roos, onze avond met Kristof. Zo’n vijftig aanwezigen konden na zijn korte inleiding met hem in gesprek gaan. Hieronder een greep uit de boeiende gedachtewisselingen.

Enkele van zijn uitspraken tijdens de inleiding:

“Na de overwinning van Trump klampen heel veel jongeren mij...

Groene interpellaties: Oversteek aan schooltje Emblem (Oostmalsesteenweg-Stapstraat): 50 km/u? / Fietsstraat Emblemseweg: markering verbeteren / Fietscharter: welke concrete realisaties mogen we verwachten? / Doortocht Broechem: Groen blijft bij zone 30

1. Oversteek gevaarlijk kruispunt N14 (Oostmalsesteenweg) aan schooltje Emblem

Zie onze...

Groene interpellatie: oversteek gevaarlijk kruispunt N14 aan schooltje Emblem

We blijven in de boosheid volharden: opnieuw stelde Groen voor om het kruispunt Oostmalsesteenweg-Stapstraat-Emblemseweg eindelijk veilig herin te richten. Aanleiding dit keer waren geruchten over een mogelijke trajectcontrole op de N14 met als toegelaten maximumsnelheid 70 km/u. Dat zou...

Als de wind in Oelegem waait, draait ons schepencollege mee. Eerst: een positief advies, na een beetje protest: negatief, en nu toch groen licht. Dat is maar goed ook. Wie zich informeert weet dat het lawaai beperkt is en de slagschaduw op de weinige huizen minimaal: de wieken vallen stil zodra de (lage) norm in zicht komt. Windenergie zal een mooie bijdrage leveren in de beloofde...

Simulatie windmolens (uit de studie van Ecopower)

Ecopower plant drie grote windmolens ten noorden van het Albertkanaal op de site van de  drinkwatermaatschappij. Groen volgt dit dossier al van in het begin van zeer nabij op en we waren op verschillende vergaderingen aanwezig. Iedereen die zich op die manier voldoende informeerde was overtuigd dat het lawaai beperkt is en ook de slagschaduwhinder minimaal zal...

Andere Groene interpellaties: (voor het negatief advies over de windmolens Ecopower: zie ander artikel) / Wateroverlast Herentalsebaan / Hopelijk geen ruiloperatie dreef naar Bossenstein met traject Safispoor? / Trajectcontrole Ranstsesteenweg

1. Wateroverlast Herentalsebaan (en elders)

Luc Redig verwees naar zijn interpellatie uit 2013 en...

De nieuwe weg zal lopen van de rotonde tot aan Ter Straten

Groene tussenkomsten: interpellatie over de geplande “Ringweg” Oelegem (verlengde Ter Straten) / tussenkomst rond de prijs van de afvalzakken

1. Interpellatie over de geplande “Ringweg” Oelegem

Via enkele bewoners en een artikel in de krant had Groen vernomen dat de plannen voor het doortrekken van Ter Straten naar de rotonde aan...

Pagina's