Actueel

Op onze gespreksavond over verkeer (13/6) kwamen ze ter sprake, en we kregen er ook al brieven over. De mensen hebben de daver op het lijf, letterlijk, maar vooral van de schrik: superzware tractoren-met-aanhangwagens, die frequent over onze wegen denderen zonder enig respect voor tegenliggers. En die zelfs niet aarzelen om met hun enorme banden de voetpaden te gebruiken.

Beseffen de...

Vandaag (15/6): Verkeerslichten hier overbodig, vindt ons bestuur. Het Gewest vroeg aan ons schepencollege of het verkeerslichten nuttig zou vinden aan het drukke kruispunt Lostraat – Gustaaf Peetersstraat. O nee  hoor, niet nodig, veilig genoeg, nooit problemen, zo luidde het antwoord.

Groen zou daar een licht met drukknoppen net wél ideaal vinden. Dat verkeerslicht kan de...

Een 50-tal Broechemnaars zakten op 13 juni af naar het Gildenhuis voor een info- en debatavond over de verkeersperikelen in Broechem. Groen plant in september nog twee gelijkaardige gespreksavonden voor de andere deelgemeenten.

We kregen de bevestiging van onze stelling: de dorpskern van Broechem is onleefbaar geworden, er moet dringend iets gebeuren. Groen zette daarom drie...

Vandaag (29/5): Wegbermen kunnen een weelde zijn voor het oog en voor de biodiversiteit. Maar het kan ook anders: een armzalige, kortgewiekte grasstrook. Ons gemeentebestuur kiest helaas voor dat laatste.

Daarmee overtreedt Ranst keer op keer het bermdecreet, ondanks onze herhaalde tussenkomsten. Wij schreven brieven, wij kwamen elk jaar meermaals tussen op gemeenteraden… tevergeefs....

Stem Ranst gastvrij op op www.gastvrijegemeente.be!

30 april 2012

In Gazet van Antwerpen verscheen op 26 april een artikel rond een mogelijke staking binnen de politiezone Zara.

Groen gemeenteraadslid Luc Redig: “De werking van de politiezone dreigt in gevaar te komen omdat de federale overheid besliste om de subsidies voor twee agenten, ons toegewezen in het kader van het asielcentrum, in te trekken. Die twee vallen nu ten laste van het korps. De...

Vandaag (29/4):  gevaarlijkste fietspad in Ranst - open brief aan de minister...    Betreft : de gewestwegen N116 en N14

Open brief aan minister Crevits.

De laatste tijd wordt er door u weer heel wat gecommuniceerd over de veiligheid langs gewestwegen en het ontbreken van fietspaden. Eens te meer veel begrip én beloften, maar tja .... zoveel decennia verwaarlozing kan niet op 1,...

Eén mogelijk tracé voor het 2de spoor voor de Antwerpse haven komt onder Emblem. En de E313 krijgt meer rijstroken, deels i.v.m. de geplande industriezone op De Keer (Oelegem). Tot 30/4/2012 kon iedereen inspraak uitoefenen op de inhoud van het komende onderzoek plan-MER over dat alles.

Hieronder vindt u de lijst opmerkingen die Groen Ranst indiende.

Waarover gaat het...

Vandaag (31 maart 2012): een merkwaardig paaltje. Waarschijnlijk vraagt het zich zelf ook af wat het daar te doen staat. Op de andere foto nog meer van dat. Allemaal te zien langs de Emblemseweg.

"HET GEVOELIGE PLAATJE": elke dag fietst onze fotograaf langs mooie en minder mooie Ranstse wegen. Her en der legt hij beelden vast op de ‘gevoelige plaat’: iets dat verbetering verdient;...

De Infomarkt van de overheid daarover, op 19 februari in Den Boomgaard, is voorbij. Maar Groen vond een infomarkt onvoldoende, wij hadden een echte hoorzitting gevraagd… en niet gekregen. Daarom richtte Groen op 8 maart een eigen discussieavond in, met meer dan honderd ongeruste mensen uit Ranst en Wommelgem. Hoe moet het nu verder?  

Waarover gaat het?...

Pagina's