Actueel

schoolrouteplan: Octopus helpt

Groene interpellaties: Waarom doet Ranst niet mee aan de Octopus-acties veilig en duurzaam op weg naar school? / En aan weinig van de klimaatacties die IGEAN voor gemeenten inricht? / Tandje bijsteken in afvalbeleid / Groene tussenkomst: Pater Domstraat

1. Het Octopusplan duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en –...

Groene interpellaties: ontoereikend groenbeheer en onderhoud / Mollentstraat moet wél worden afgesloten aan N14!  / Groene tussenkomsten: twee van onze oude voorstellen worden nu door het college gerealiseerd: fietsstaten / led-verlichting

1.Ontoereikend groenbeheer en –onderhoud

Fractieleider...

Persbericht: Kurt De Belder vervangt Lotte Van Camp in de gemeenteraad

Lotte Van Camp, bij haar verkiezing (2012) één van de jongste gemeenteraadsleden van Vlaanderen, neemt na bijna vijf jaar afscheid van Ranst en de Ranstse politiek. Zo gaat dat soms met jonge, net afgestudeerde jongeren die later andere oorden opzoeken. Lotte wordt opgevolgd door Kurt De Belder....

Groene interpellatie: aanleg en herinrichting fietspaden - bestuur deed en doet (bijna) niets, vandaar het eigen meerjarenplan voor investeringen in fietspaden van Groen Ranst

 

Groen Ranst deed onderzoek naar de kwaliteit van de belangrijkste verbindingsfietspaden. Men kan enkel vaststellen dat die onvoldoende is. De veiligheid noch het comfort van de...

Groene tussenkomst en interpellatie: voorstel educatief initiatief bermbeheersplan / autodelen gemeentelijk wagenpark

1. Autodelen voor gemeentelijke voertuigen

Op de gemeenteraad van januari had Lotte Van Camp (Groen) voorgesteld te onderzoeken of voertuigen van de gemeentelijke diensten kunnen worden gedeeld met inwoners van onze gemeente...

Groene interpellaties en tussenkomsten: de nieuwe snelheidsregimes in heel Ranst - veel oude voorstellen van Groen ingelost / niet-naleving sluikstortreglement / blijvende problemen aan rotonde Oelegemsesteenweg (Oelegem)

1. De nieuwe snelheidsregimes: Groen ziet veel belangrijke voorstellen goedgekeurd

Door de nieuwe Vlaamse regelgeving...

Oelegem, Broechem, Ranst, Emblem: Groen lanceerde keer op keer voorstellen voor veilig verkeer. Andere partijen steken in hun infoblad de pluimen op eigen hoed? Ach, u weet wel beter: ze pakken uit met ónze voorstellen. Dat zovelen die maatregelen zo goed vinden, maakt ons alleen maar blij. Hieronder de brief die wij in Emblem hebben rondgedeeld.

Veiligheid op de N14...

Groene interpellatie: Ranst is door Vlaamse regering geschrapt uit het Pendelfonds - hoe reageert het college op deze bizarre maatregel?

Het Pendelfonds subsidieert projecten die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen en autoverplaatsingen verminderen. Het aandeel van de auto moet omlaag, dat van fiets en openbaar vervoer moet stijgen. Dat zegt Groen, maar dat zegt ...

Groene interpellaties: Gemeentelijke wagens beschikbaar voor Autodelen? / Oostmalsesesteenweg: gewest weigert 50 km/u aan school Stapstraat, wat nu?  

1. Autodelen door gemeentebestuur

Het gemeentebestuur besliste – nadat Groen daar regelmatig op wees - het wagenpark te verduurzamen. De aankoop van twee CNG-wagens én van elektrische...

Lekker, gezellig en interessant was het op 29 januari in jeugdhuis Krejoel: op onze open nieuwjaars-Hap mochten we vele nieuwe naast de vertrouwde oude gezichten verwelkomen.

 

Co-voorzitter van Groen Ranst Dirk van Nimwegen speechte over de wakkere burger: om een goed gemeentelijk beleid te voeren kan en moet een bestuur zijn burgers betrekken. Meteen een...

Pagina's